Welkom Welkom

De Vloedschuurgemeente is de protestantse gemeente te Heteren, behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland.
De Vloedschuurgemeente wil een open en gastvrije kerk zijn, waarin ruimte is voor belangstellenden en gasten; een plaats van ontmoeting om samen te leren, te vieren, te delen, God en mensen te dienen, en om te zien naar elkaar en de wereld om ons heen.

Het adres van De Vloedschuur is:
Kerklaan 4a 6666 HP, Heteren
Tel. 026 4720077

 
Kerkdiensten Kerkdiensten
Informatie kerkdiensten, rooster, orde van dienst.
In principe wordt er het hele jaar door elke zondagochtend een dienst gehouden. Daarnaast zijn er diensten met witte donderdag, goede vrijdag, stille zaterdag, hemelvaartsdag, kerst en oudjaar.
De diensten worden uitgezonden in beeld en geluid via kerkomroep.
Via onderstaande URL komt u terecht op het YouTube kanaal van de Vloedschuur:
PKN Heteren Vloedschuurgemeente

Aanvangstijden zondagse ochtenddiensten en Orde van Dienst:
lees meer »
 
Acties Acties
Potgrondactie 2024

Op 16 maart is het weer zover
-De jaarlijkse potgrondactie van de Vloedschuur-
Ook dit jaar bezorgen we niet huis-aan-huis, maar alleen op bestelling. Géén deur verkoop dus !
Het werkt als volgt….
 • U kunt via deze website uw bestelling direct aan ons doorgeven
 • Het bestelformulier dient u compleet in te vullen en daarna te verzenden
 • U ontvangt daarna zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging en het bedrag wat u dient te betalen
 • U betaald van te voren en wij bezorgen uw bestelling op zaterdag 16 maart aan of bij uw woning
 • De bezorgers bellen niet aan, u hoeft er dus ook niet voor thuis te blijven
 • LET OP: Contante betalingen bij levering zijn niet mogelijk
BELANGRIJK: wij bezorgen alleen in de gemeenten
Heteren, Homoet, Randwijk, Driel en Indoornik
lees meer »
 
40dagentijd 40dagentijd
 
 
Kliederkerk

Kliederkerk
 
Actueel Actueel
 
Diaconie Diaconie

De Diaconie is het maatschappelijk werk binnen de kerk. Diakenen zetten zich samen met gemeenteleden in voor mensen die het echt nodig hebben. Financieel en praktisch. Ver weg en dichtbij. De inkomsten bestaan uit collecten tijdens de kerkdienst, bestemd voor de diaconie. Daarnaast schenken veel leden een jaarlijkse bijdrage aan de diaconie. De diakenen beheren dit geld en zetten het in voor allerlei hulp. Dit onder de noemer: “ Hulp aan mensen Veraf en Dichtbij.”
Toelichting collectedoelen 2024

lees meer »
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Op grond van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland berust de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Vloedschuurgemeente, Protestantse gemeente te Heteren bij de kerkenraad. De kerkenraad vertrouwt op haar beurt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard toe aan het College van Kerkrentmeesters.
 
lees meer »
 
Pastoraat Pastoraat

Een protestants-christelijke gemeente als de Vloedschuurgemeente beweegt zich op verschillende kerkelijke werk- of taakvelden. Vooralsnog zijn dat:

 • pastoraat
 • eredienst en kerkmuziek
 • jeugd- en jongerenwerk
 • vorming en toerusting
 • communicatie
 • organisatie en beheer
lees meer »
 
Organisatie Organisatie

Bestuur en organisatie van de Vloedschuurgemeente

Het bestuur van een kerkelijke gemeente wordt gevormd door de kerkenraad. Gewoonlijk bestaat deze uit een preses [voorzitter], scriba [secretaris], ouderlingen en diakenen. Er zijn twee categorieën ouderlingen: degenen met als taak de pastorale zorg voor de gemeenteleden [‘wijkouderlingen’], en de kerkrentmeesters: degenen met als taak organisatie en beheer, terwijl diakenen het bieden van hulp en bijstand aan mensen tot hun taak rekenen.

lees meer »