Kerkblad Kerkblad
Het kerkblad 'Op de Hoogte' verschijnt 11 keer per jaar en wel op de laatste zaterdag van de maand.

Redactionele vragen en aanleveren kopij: odh.vloedschuur@gmail.com
Opgave/wijziging en vragen abonnement: cvk.vloedschuur@gmail.com

Abonnementen:
- internet abonnement €5 per jaar
- huis-aan-huis bezorging €14 per jaar
- post abonnement €20 per jaar 
BANKREKENINGNUMMER: https://www.vloedschuurgemeente.nl/bank

Aanleveren kopij:
- foto's alleen met toestemming
- inleveren via mail: odh.vloedschuur@gmail.com

Uiterste datum inleveren kopij 2021:
- 20 januari
- 17 februari
- 17 maart
- 14 april
- 19 mei
- 16 juni
- 18 augustus
- 15 september
- 20 oktober
- 17 november
- 08 december
Let op: inleveren uiterlijk 18.00 uur!

 
terug