Welkom Welkom

De Vloedschuurgemeente is de protestantse gemeente te Heteren, behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland.
De Vloedschuurgemeente wil een open en gastvrije kerk zijn, waarin ruimte is voor belangstellenden en gasten; een plaats van ontmoeting om samen te leren, te vieren, te delen, God en mensen te dienen, en om te zien naar elkaar en de wereld om ons heen.

Het adres van De Vloedschuur is:
Kerklaan 4a 6666 HP, Heteren
Tel. 026 4720077

 
Kerkdiensten Kerkdiensten
Informatie kerkdiensten, rooster, orde van dienst.
In principe wordt er het hele jaar door elke zondagochtend een dienst gehouden. Daarnaast zijn er diensten met witte donderdag, goede vrijdag, stille zaterdag, hemelvaartsdag, kerst en oudjaar.
De diensten zijn via de kerkomroep te beluisteren en terug te luisteren.
Via onderstaande URL komt u terecht op het YouTube kanaal van de Vloedschuur:
PKN Heteren Vloedschuurgemeente

Aanvangstijden zondagse ochtenddiensten:
lees meer »
 
Kerkbalans Kerkbalans

Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022 doen weer 2000 kerken mee aan de Actie Kerkbalans.
Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. 

lees meer »
 
Actueel Actueel

Week van Gebed 2022, 16 t/m 23 januari

Binnenkort is het weer zo ver. De jaarlijkse week van gebed! Wereldwijd bidden dan miljoenen christenen om eenheid, voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee met dit initiatief. Ook in Heteren willen we hier weer gelegenheid voor bieden. Net als vorig jaar in een aangepaste vorm omdat fysieke samenkomsten helaas nog niet mogelijk zijn. Maar deze belemmering is misschien juist wel een uitnodiging/aanmoediging tot bidden!

lees meer »
 
Diaconie Diaconie

De Diaconie is het maatschappelijk werk binnen de kerk. Diakenen zetten zich samen met gemeenteleden in voor mensen die het echt nodig hebben. Financieel en praktisch. Ver weg en dichtbij. De inkomsten bestaan uit collecten tijdens de kerkdienst, bestemd voor de diaconie. Daarnaast schenken veel leden een jaarlijkse bijdrage aan de diaconie. De diakenen beheren dit geld en zetten het in voor allerlei hulp. Dit onder de noemer: “ Hulp aan mensen Veraf en Dichtbij.”

lees meer »
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Op grond van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland berust de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Vloedschuurgemeente, Protestantse gemeente te Heteren bij de kerkenraad. De kerkenraad vertrouwt op haar beurt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard toe aan het College van Kerkrentmeesters.
 
lees meer »
 
Pastoraat Pastoraat

Een protestants-christelijke gemeente als de Vloedschuurgemeente beweegt zich op verschillende kerkelijke werk- of taakvelden. Vooralsnog zijn dat:

  • pastoraat
  • diaconaat
  • eredienst en kerkmuziek
  • jeugd- en jongerenwerk
  • vorming en toerusting
  • communicatie en
  • organisatie en beheer
lees meer »
 
Organisatie Organisatie

Bestuur en organisatie van de Vloedschuurgemeente

Het bestuur van een kerkelijke gemeente wordt gevormd door de kerkenraad. Gewoonlijk bestaat deze uit een preses [voorzitter], scriba [secretaris], ouderlingen en diakenen. Er zijn twee categorieën ouderlingen: degenen met als taak de pastorale zorg voor de gemeenteleden [‘wijkouderlingen’], en de kerkrentmeesters: degenen met als taak organisatie en beheer, terwijl diakenen het bieden van hulp en bijstand aan mensen tot hun taak rekenen.

lees meer »