Welkom Welkom

De Vloedschuurgemeente is de protestantse gemeente te Heteren, behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland.
De Vloedschuurgemeente wil een open en gastvrije kerk zijn, waarin ruimte is voor belangstellenden en gasten; een plaats van ontmoeting om samen te leren, te vieren, te delen, God en mensen te dienen, en om te zien naar elkaar en de wereld om ons heen.

Het adres van De Vloedschuur is:
Kerklaan 4a 6666 HP, Heteren
Tel. 026 4720077

 
Kerkdiensten Kerkdiensten
Informatie kerkdiensten, rooster, orde van dienst.
In principe wordt er het hele jaar door elke zondagochtend een dienst gehouden. Daarnaast zijn er diensten met witte donderdag, goede vrijdag, stille zaterdag, hemelvaartsdag, kerst en oudjaar.
De diensten zijn via de kerkomroep te beluisteren en terug te luisteren.
Via onderstaande URL komt u terecht op het YouTube kanaal van de Vloedschuur. U kunt vanaf hier klikken op de verschillende kerkdiensten die uitgezonden zijn geweest.
Ook vindt u geplande Live uitzendingen in dit overzicht.
PKN Heteren Vloedschuurgemeente

Aanvangstijden zondagse ochtenddiensten:
lees meer »
 
Diaconie Diaconie

Diaconie

De Diaconie is het maatschappelijk werk binnen de kerk. Diakenen zetten zich samen met gemeenteleden in voor mensen die het echt nodig hebben. Financieel en praktisch. Ver weg en dichtbij. De inkomsten bestaan uit collecten tijdens de kerkdienst, bestemd voor de diaconie. Daarnaast schenken veel leden een jaarlijkse bijdrage aan de diaconie. De diakenen beheren dit geld en zetten het in voor allerlei hulp. Dit onder de noemer: “ Hulp aan mensen Veraf en Dichtbij.”

lees meer »
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Op grond van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland berust de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Vloedschuurgemeente, Protestantse gemeente te Heteren bij de kerkenraad. De kerkenraad vertrouwt op haar beurt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard toe aan het College van Kerkrentmeesters.
 
lees meer »
 
Pastoraat Pastoraat

Een protestants-christelijke gemeente als de Vloedschuurgemeente beweegt zich op verschillende kerkelijke werk- of taakvelden. Vooralsnog zijn dat:

  • pastoraat
  • diaconaat
  • eredienst en kerkmuziek
  • jeugd- en jongerenwerk
  • vorming en toerusting
  • communicatie en
  • organisatie en beheer
lees meer »
 
Organisatie Organisatie

Bestuur en organisatie van de Vloedschuurgemeente

Het bestuur van een kerkelijke gemeente wordt gevormd door de kerkenraad. Gewoonlijk bestaat deze uit een preses [voorzitter], scriba [secretaris], ouderlingen en diakenen. Er zijn twee categorieën ouderlingen: degenen met als taak de pastorale zorg voor de gemeenteleden [‘wijkouderlingen’], en de kerkrentmeesters: degenen met als taak organisatie en beheer, terwijl diakenen het bieden van hulp en bijstand aan mensen tot hun taak rekenen.

lees meer »
 
Actueel Actueel
Actie Kerkbalans 2021:
Geef vandaag voor de kerk van morgen

“Een oase van rust in de hectiek van alledag”. “Een plek waar ik vragen kan stellen over mijn leven”. “Ik kan er mijn geloof beleven en anderen ontmoeten”. Dat zijn veel gegeven antwoorden op de vraag: “Wat betekent de kerk voor jou?” Het zijn antwoorden van mensen die vandaag in de kerk komen, maar die voor de mens van morgen niet veel anders zullen zijn. Met uw gift en die van anderen hebben we het afgelopen jaar veel kunnen doen en ook dit jaar willen we er weer graag zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. Op onze website leest u meer over wat wij doen en over de mensen die erbij betrokken zijn.
Wij hopen van harte dat u de kerk wil blijven steunen. Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!
Geef vandaag voor de kerk van morgen. Want ook voor de generaties die komen wil de kerk heel graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam voor elkaar zijn. Helpt u mee?
Hier kunt u de folder 'Kerkbalans 2021 Vloedschuurgemeente' inzien of downloaden.
 
Week van gebed Week van gebed


Week van Gebed 17 t/m 21 januari 2021, thema ‘blijf in mijn liefde’
Graag nodigen wij u uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed. U kunt zich aanmelden met een mail naar wkvangebed@gmail.com. We kunnen niet samenkomen, maar we hebben toch een mooi programma bedacht om met elkaar te bidden in deze bijzondere week. We organiseren deze week samen met de kerk op de dijk.
Blijf in mijn Liefde #blijfinmijnliefde. Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) maakten het materiaal van de gebedsweek dit jaar. De kloostergemeenschap wijdt zich al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.
Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.
Programma
We hebben een aantal alternatieve manieren gevonden om in deze week coronaproof een dagelijks moment van samen bidden te organiseren:
17 januari Zondag
In de zondagsdienst besteed Ella Kamper aandacht aan de Week van Gebed
18 januari Maandag
Gebedsbijeenkomst online
19 januari Dinsdag
Gebedsbrief via de mail
20 januari Woensdag
Gebedswandeling door Heteren
21 januari Donderdag
Gebedsbrief via de mail
Het programma is nog onder voorbehoudt, er kan dus nog iets veranderen of verschuiven. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar wkvangebed@gmail.com. We houden u via de mail op de hoogte over het definitieve programma, en u ontvangt via de mail de aanmeldlink voor de online bijeenkomst via Zoom.
Website: https://www.weekvangebed.nl/blijfinmijnliefde