Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
De belangrijkste taken van het College van Kerkrentmeesters zijn:
– het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente;
– meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening;
– zorg dragen voor geldwerving (m.n. de actie Kerkbalans);
– zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten;
– beheren van de goederen van de gemeente;
– zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam zijn;
– bijhouden van de plaatselijke ledenregistratie; en
– beheren van archieven, verzekeringspolissen.
Het moge duidelijk zijn dat het College met bovenstaande taken probeert ervoor te zorgen dat er voldoende financiële middelen aanwezig zijn om de uitgaven t.a.v. kerkelijke activiteiten mogelijk te maken. Zij doet dat door ieder jaar de gemeenteleden en belangstellenden op te roepen bij te dragen aan Vrijwillige Bijdragen, Collecten en Giften. Jaarlijks is daarbij een goede afstemming van ontvangsten tegenover uitgaven van essentieel belang.
Een andere belangrijke taak voor het College is het ervoor zorgen dat De Vloedschuur in goede staat blijft om steeds beschikbaar te zijn voor erediensten en andere activiteiten binnen de Vloedschuurgemeente.
Bij de totstandkoming van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft zich een aantal veranderingen in de organisatie van de kerk voltrokken.
Het College van Kerkrentmeesters is met ingang van 1 mei 2005 in de nieuwe structuur van de gemeente opgenomen. Dit houdt in dat het merendeel van de collegeleden deel uitmaakt van de kerkenraad; zij zijn ouderling-kerkrentmeester. Door deze verandering is het mogelijk voor het College om meer beleidsbepalend binnen de gemeente te functioneren.
Reglementen t.a.v. het gebruik van De Vloedschuur en het huishoudelijk reglement kunt u bij de secretaris van het College op vragen.

BANKREKENINGNUMMERS: https://www.vloedschuurgemeente.nl/bank
 
terug