Bankrekeningnummers Bankrekeningnummers
BANKREKENINGNUMMERS

CvK Prot. Gem. de Vloedschuurgemeente
Vaste Vrijwillige Bijdrage
NL09 RABO 0373 7122 78

Diaconie Prot. Gem. de Vloedschuurgemeente
Bijdrage voor Diaconie
NL72 RABO 0373 7123 08

Diaconie Prot. Gem. de Vloedschuurgemeente
Bijdrage voor Kerkinactie
NL50 RABO 0373 7123 16

CvK Prot. Gem. de Vloedschuurgemeente
Collecte bonnen. Over te maken bedrag voor 50 bonnen: € 51,–
o.v.v. postcode en huisnummer
NL62 RABO 0373 7122 94

CvK Prot. Gem. de Vloedschuurgemeente
Activiteitencommissie
NL84 RABO 0373 7122 86

CvK Prot. Gem. de Vloedschuurgemeente
Verjaardagsfonds
NL81 RABO 0373 7122 43
terug