Diaconie Diaconie

Hulp Dichtbij:
Koken voor daklozen: In de Spoorwegstraat en bij de dagopvang voor dak- en thuislozen in Arnhem.
Koken voor mensen die sociaal contact zoeken: Dit gebeurt elke 2e woensdag van de maand in het Sociaal Eetcafé van  Herberg de Aandacht naast de Katholieke kerk in Heteren.
Paas- en kerstpakketten: Samen met de Hervormde kerk en de Katholieke kerk in Heteren worden paas- c.q. kerstpakketten uitgedeeld aan mensen uit Heteren, vooral gezinnen, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Inleveractie: oude kaarten, postzegels, geboortekaartjes, inktpatronen voor printers en oude telefoonkaarten en telefoons kunt u inleveren in de kerk. De opbrengst gaat naar mensen in nood via KIA (Kerk in Actie).
Noodhulp in de gemeente Overbetuwe: De diaconie maakt deel uit van de Stichting Noodfonds Betuwe. Deze stichting ontstaan uit het Diaconaal Platvorm Overbetuwe is in staat om indien nodig binnen 48 uur directe materiële c.q. financiële hulp te verlenen.
Vakanties voor mensen met aandacht: De diaconie is warm contactpersoon voor “Het vakantiebureau “ Deze organisatie staat in samenwerking met RCN vakantieparken voor betaalbare door vrijwilligers en professionals verzorgde zorgvakanties.

Hulp Veraf:
De Vloedschuurgemeente steunt projecten van Kerk in Actie (KIA) met een financiële bijdrage. Website: Kerk in actie.
Daarnaast steunt de diaconie een aantal projecten die op een of andere manier een raakvlak hebben met de Vloedschuurgemeente.
Ook worden projecten die direct aandacht nodig hebben, bv. aardbevingen of andere schokkende calamiteiten met eventuele extra collectes ondersteund.
Een goed voorbeeld is de deelname aan de Stichting Mensenkinderen voor voedsel/kleding pakketten in de wintermaanden.


ANBI

De Diaconie van de Vloedschuurgemeente heeft de ANBI status, waardoor uw giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Beleids-Werkplan
De  activiteiten van de diaconie van de Vloedschuurgemeente zijn vastgelegd in het Beleids-Werkplan Diaconie 2020-2024.

STEUN AAN VASTE PROJECTEN
De Vloedschuurgemeente ondersteunt  projecten in het buitenland waar mensen uit Heteren bij betrokken zijn.

Helpen in Roemenië / Stichting Barátok Románia
De Stichting Barátok Románia verleent sinds 1992 structurele hulp aan de inwoners van de gemeente Hodod in Roemenië (4 dorpen). De hulp gaat naar landbouw en infrastructuur, onderwijs en sociale welzijns- en gezondheidszorg. Stimulering van toerisme staat ook op de agenda.
Wilt u meer weten over deze stichting. Kijk dan op de website van Stichting Barátok Románia

Misión Adulam
Misión Adulam is een stichting in Bolivia, in de stad La Paz, opgericht in 1989. De stichting biedt hulp aan verslaafde kinderen, tieners en jongeren. Er zijn drie tehuizen waar de jongeren een plek krijgen om een nieuwe start te maken.
Website: Mision Adulam.

Stichting hulp Haïti Driel
Stichting Hulp Haïti Driel ondersteunt projecten in Passe Catabois op Haïti met diensten en geld.
Doelstelling van de Stichting Hulp Haïti Driel is ondersteuning van het medisch project in Passe Catabois. Verder is de organisatie actief op het gebied van verbetering leef omstandigheden in het gebied rondom Passe Catabois, huizenbouw enz.
Sinds 2018 is aan dit project een extra item gekoppeld en wel EDELINE ( arts in opleiding ). Zij is hoofdverpleegkundige en volgt nu een artsenopleiding. Hiervoor is jaarlijks € 10.000 nodig waarvoor allerlei sponsorvormen worden aangesproken.
Deze hulptoezegging kent een voorlopig tijdpad van 5 jaar.
Website: Stichting hulp Haïti.

Goed Nieuws voor Moslims
De stichting Goed Nieuws voor Moslims is in 2003 opgericht. De stichting werkt voornamelijk onder Marokkaanse migranten. Door onderwijs, concrete hulp en evangelisatie bieden zij hulp aan deze mensen.

Egoli Africa
Egoli Africa is een stichting die al 8 jaar in Oost-Oeganda werkt. De stichting houdt zich bezig met het opzetten van projecten die gericht zijn op het versterken van de maatschappelijke autonomie en economische zelfstandigheid van jonge mensen en de gemeenschap waar ze deel van uit maken. Ook biedt de stichting zorg aan kinderen en de armste mensen via onderwijs, landbouw en gezondheidszorg.
Website: Egoli Africa.

Stichting Mensenkinderen voor mensen in nood
Aan deze stichting wordt jaarlijks een per project bekeken geldelijke  toezegging gedaan.
Mensenkinderen wil de allerarmsten in Albanië, Bulgarije , Moldavië en Armenië helpen.
Met o.a. voedselpakketten en kleding voor de acute nood en later met zadenpakketten zodat de mensen weer zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
Mensenkinderen is een No-Nonsense  organisatie.
Website: Stichting mensenkinderen.

BANKREKENINGNUMMERS: https://www.vloedschuurgemeente.nl/bank
 

terug