Pastoraat Pastoraat

Pastoraat
Het pastorale team bestaat uit de predikant, een pastorale ouderling, jeugdouderling en pastorale contactpersonen. De ouderling en jeugdouderling maken deel uit van de kerkenraad.

Pastoraat is omzien naar elkaar, in naam van onze Heer Jezus Christus. Dat betekent praktisch dat het pastorale team contact onderhoudt met oudere gemeenteleden, ondersteuning biedt bij ziekte, bij overlijden van een naaste en in andere situaties waarin geestelijke hulp nodig is.

Omzien naar een ander is makkelijker als mensen verbondenheid voelen met elkaar. Die verbondenheid proberen we te creëren binnen de Vloedschuur maar ook met de inwoners van Heteren. Dat gebeurt onder andere samen met de activiteitencommissie en de diaconie door het organiseren van, bijvoorbeeld, potgrondactie, high-tea voor de senioren in Heteren, boeken- en kledingmarkt voor inwoners van Heteren.

De jeugdouderling heeft speciale aandacht voor de verbinding van jongeren én hun ouders met de Vloedschuurgemeente. Dit gebeurt onder andere door middel van kindernevendienst (4 – 12 jaar), jeugdclub Between (12 – 16 jaar), jongerendiensten, gespreksgroep, Vloedschuurcafé, en een jaarlijkse Top2000-dienst.

Pastoraat bereiken ? Mail naar: pastoraat.vloedschuur@gmail.com

Vertrouwenspersoon: Team vertrouwenspersonen Ring Elst

terug