Kerkdiensten Kerkdiensten
 
Rooster december      
Datum zondag 3 december 2023 zondag 10 december 2023 zondag 17 december 2023
Aanvang 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Plaats De Vloedschuur De Vloedschuur De Vloedschuur
Voorganger Da. P. Kamper Ds. G. Baalbergen, Bennekom Ds. S. de Kam, Maurik
1e collecte Eigen gemeente St. Hulp vervolgde Christenen Eigen gemeente
2e collecte Eigen gemeente Eigen gemeente Eigen gemeente
Bijzonderheden 1e Advent, Heilig Avondmaal    
Orde van Dienst  20231203-OrdevanDienst  20231210-OrdevanDienst  
Kerkomroep  Kerkomroep    
Link YouTube  PKN Heteren Vloedschuurgemeente    
       
Rondom kerst      
Datum zondag 24 december 2023 maandag 25 december 2023 woensdag 31 december 3023
Aanvang 22.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Plaats De Vloedschuur De Vloedschuur De Vloedschuur
Voorganger Diaken R. Heinen, Valburg Da. P. Kamper Da. D.T. de Mildt, Arnhem
1e collecte Kerstpakketten minima Heteren KIA, kinderen in de knel Eigen gemeente
2e collecte Eigen gemeente Eigen gemeente Eigen gemeente
Bijzonderheden Kerstnachtdienst Eerste Kerstdag Oudjaarsdienst
Orde van Dienst      
Kerkomroep  Kerkomroep    
Link YouTube  PKN Heteren Vloedschuurgemeente    
       
       
       


Online diensten via YouTube

Op dit moment staan ook de digitale deuren van de kerk op zondagochtend open. We streamen deze diensten -naast Kerkomroep- ook via YouTube. Dit is de 'startpagina' voor deze ochtend- en evt. bijzondere diensten.

De livestreams starten ongeveer 5 minuten voor aanvang van de dienst. Terugkijken kan ook; de uitgezonden ochtenddiensten en bijzondere diensten, komen als beeldopnames op het YouTube-kanaal van de gemeente.

In/bij de online diensten houden we één collecte. De opbrengst hiervan is bestemd voor de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters samen. Hiervoor kunt u de QR-code hiernaast scannen. Uiteraard mag u op de uw vertrouwde wijze blijven storten! Gebruikt u hiervoor het bankrekeningnummer van de Diaconie: NL 72 RABO 0373 7123 08
Rechtstreeks overmaken kan natuurlijk ook.
Tot slot, u kunt ook deze link gebruiken : https://tikkie.me/pay/Vloedschuur/7VYWocKLvKwrT1gzDPvqXZ klik hierop, de website opent en vervolg de stappen.
Hartelijk dank voor uw gave!

terug