Kerkdiensten Kerkdiensten

Aanvangstijden zondagse ochtenddiensten en Orde van Dienst:

Online diensten via YouTube

Op dit moment staan ook de digitale deuren van de kerk op zondagochtend open. We streamen deze diensten -naast Kerkomroep- ook via YouTube. Dit is de 'startpagina' voor deze ochtend- en evt. bijzondere diensten.

De livestreams starten ongeveer 5 minuten voor aanvang van de dienst. Terugkijken kan ook; de uitgezonden ochtenddiensten en bijzondere diensten, komen als beeldopnames op het YouTube-kanaal van de gemeente.

Collecte tikkie
t.b.v. Diaconie en Kerk
60% Diaconie en 40% Kerk
In/bij de online diensten houden we één collecte. De opbrengst hiervan is bestemd voor de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters samen. Hiervoor kunt u de QR-code hiernaast scannen. Uiteraard mag u op de uw vertrouwde wijze blijven storten! Gebruikt u hiervoor het bankrekeningnummer van de Diaconie: NL 72 RABO 0373 7123 08
Rechtstreeks overmaken kan natuurlijk ook.
Tot slot, u kunt ook deze link gebruiken: https://tikkie.me/pay/Vloedschuur/kevjeVmRy5kMZ3BnKLD1Mb klik hierop, de website opent en vervolg de stappen.
Hartelijk dank voor uw gave! 

terug