Kerkdiensten Kerkdiensten
Rooster augustus        
Datum zondag 7 augustus 2022 zondag 14 augustus 2022 zondag 21 augustus 2022 zondag 28 augustus 2022
Aanvang 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Plaats De Vloedschuur Driel De Vloedschuur Driel
Voorganger Mw. C. Heemsbergen, Maurik Da. P. Kamper Ds. D. Juijn, Delden Ds. P. Kamper
1e collecte Stichting de Instap KIA, Egypte Stichting de Glind Nederlands Bijbel Genootschap
2e collecte Eigen gemeente Eigen gemeente Eigen gemeente Eigen gemeente
Bijzonderheden Gezamenlijke dienst met Driel Gezamenlijke dienst IN Driel Gezamenlijke dienst met Driel Gezamenlijke dienst IN Driel
Orde van Dienst  20220807-OrdevanDienst      
Link Kerkomroep  Kerkomroep Dienst IN Driel  Dienst IN Driel
Link YouTube  PKN Heteren Vloedschuurgemeente    


Online diensten via YouTube

Op dit moment staan ook de digitale deuren van de kerk op zondagochtend open. We streamen deze diensten -naast Kerkomroep- ook via YouTube. Dit is de 'startpagina' voor deze ochtend- en evt. bijzondere diensten.

De livestreams starten ongeveer 5 minuten voor aanvang van de dienst. Terugkijken kan ook; de uitgezonden ochtenddiensten en bijzondere diensten, komen als beeldopnames op het YouTube-kanaal van de gemeente.

In/bij de online diensten houden we één collecte. De opbrengst hiervan is bestemd voor de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters samen. Hiervoor kunt u de QR-code hiernaast scannen. Uiteraard mag u op de uw vertrouwde wijze blijven storten! Gebruikt u hiervoor het bankrekeningnummer van de Diaconie: NL 72 RABO 0373 7123 08
Rechtstreeks overmaken kan natuurlijk ook.
Tot slot, u kunt ook deze link gebruiken : https://tikkie.me/pay/Vloedschuur/bLvy2tgfECmtGyd751hdZT klik hierop, de website opent en vervolg de stappen.
Hartelijk dank voor uw gave!

Toelichting collecterooster diaconie 2022

Archief

Orde van Dienst 03-2022  20220306-OrdevanDienst  20220313-OrdevanDienst  20220320-OrdevanDienst  20220327-OrdevanDienst  
Orde van Dienst 04-2022  20220403-OrdevanDienst  20220410-OrdevanDienst  20220417-OrdevanDienst  20220424-Oec_viering  Orde-triduum-sacrum-2022
Orde van Dienst 05-2022  20220501-OrdevanDienst  20220508-OrdevanDienst  20220515-OrdevanDienst  20220522-OrdevanDienst  20220529-OrdevanDienst
Orde van Dienst 06-2022  20220605-OrdevanDienst  20220612-OrdevanDienst  20220619-OrdevanDienst  20220626-OrdevanDienst  
Orde van Dienst 07-2022  20220703-OrdevanDienst  20220710-OrdevanDienst  20220717-OrdevanDienst  20220724-Ordevandienst  
Orde van Dienst 08-2022  20220807-OrdevanDienst        
Orde van Dienst 09-2022          
Orde van Dienst 10-2022          
Orde van Dienst 11-2022          
Orde van Dienst 12-2022          
Algemeen          
terug