Kerkdiensten Kerkdiensten
Rooster december          
Datum zondag 4 december 2022 zondag 11 december 2022 zondag 18 december 2022 zaterdag 24 december 2022 zondag 25 december 2022
Aanvang 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 22.00 uur 10.00 uur
Plaats De Vloedschuur De Vloedschuur De Vloedschuur De Vloedschuur De Vloedschuur
Voorganger Da. P. Kamper Da. J. van Essen, Zetten Ds. E. de Waard, Doorwerth Da. P. Kamper Prop. P. De Koning, Heteren
1e collecte Jeugdwerk eigen gemeente Eigen gemeente Eigen gemeente Kerstpakketten minima Heteren KIA, kinderen in de knel
2e collecte Eigen gemeente Eigen gemeente Eigen gemeente Eigen gemeente Eigen gemeente
Bijzonderheden       Kerstnachtdienst Eerste Kerstdag
Orde van Dienst  20221204-OrdevanDienst        
Kerkomroep  Kerkomroep        
Link YouTube  PKN Heteren Vloedschuurgemeente        


Online diensten via YouTube

Op dit moment staan ook de digitale deuren van de kerk op zondagochtend open. We streamen deze diensten -naast Kerkomroep- ook via YouTube. Dit is de 'startpagina' voor deze ochtend- en evt. bijzondere diensten.

De livestreams starten ongeveer 5 minuten voor aanvang van de dienst. Terugkijken kan ook; de uitgezonden ochtenddiensten en bijzondere diensten, komen als beeldopnames op het YouTube-kanaal van de gemeente.

In/bij de online diensten houden we één collecte. De opbrengst hiervan is bestemd voor de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters samen. Hiervoor kunt u de QR-code hiernaast scannen. Uiteraard mag u op de uw vertrouwde wijze blijven storten! Gebruikt u hiervoor het bankrekeningnummer van de Diaconie: NL 72 RABO 0373 7123 08
Rechtstreeks overmaken kan natuurlijk ook.
Tot slot, u kunt ook deze link gebruiken : https://tikkie.me/pay/Vloedschuur/bLvy2tgfECmtGyd751hdZT klik hierop, de website opent en vervolg de stappen.
Hartelijk dank voor uw gave!

Toelichting collecterooster diaconie 2022

Archief

Orde van Dienst 10-2022  20221002-OrdevanDienst  20221009-OrdevanDienst  20221016-OrdevanDienst  20221023-OrdevanDienst  20221030-OrdevanDienst
Orde van Dienst 11-2022  20221106-OrdevanDienst  20221113-OrdevanDienst  20221120-OrdevanDienst  20221127-OrdevanDienst  
Orde van Dienst 12-2022  20221204-OrdevanDienst        
Algemeen          
terug