Kerkdiensten Kerkdiensten
 
Rooster januari          
Datum zondag 2 januari 2022 zondag 9 januari 2022 zondag 16 januari 2022 zondag 23 januari 2022 zondag 30 januari 2022
Aanvang 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Plaats De Vloedschuur De Vloedschuur De Vloedschuur De Vloedschuur De Vloedschuur
Voorganger Da. D.T. de Mildt, Arnhem Ds. G.A. Baalbergen, Bennekom Da. P. Kamper Da. F. van de Hoek, Arnhem Mw. E.A. Kwakkel, Wageningen
1e collecte Diaconaal werk eigen gemeente Diaconaal werk eigen gemeente Hospitaal broeders Stichting Noodfonds Betuwe PKN, jong protestant
2e collecte Eigen gemeente Eigen gemeente Eigen gemeente Eigen gemeente Eigen gemeente
Bijzonderheden Nieuwjaarsdienst   Oecumenische dienst Heilig Avondmaal  
Link YouTube  https://youtu.be/goPIAvAgI1I  https://youtu.be/kkY8inlTpOY  https://youtu.be/LZemTaZV8yI  https://youtu.be/_j6MRAil7KA  https://youtu.be/H8cLMbAH1wI
 

Online diensten via YouTube

Op dit moment staan de digitale deuren van de kerk op zondagochtend open. We streamen deze diensten -naast Kerkomroep- ook via YouTube. Dit is de 'startpagina' voor deze ochtend- en evt. bijzondere diensten.

De livestreams starten ongeveer 5 minuten voor aanvang van de dienst. Terugkijken kan ook; de uitgezonden ochtenddiensten en bijzondere diensten, komen als beeldopnames op het YouTube-kanaal van de gemeente.

In/bij de online diensten houden we één collecte. De opbrengst hiervan is bestemd voor de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters samen. Hiervoor kunt u de QR-code hiernaast scannen. Uiteraard mag u op de uw vertrouwde wijze blijven storten! Gebruikt u hiervoor het bankrekeningnummer van de Diaconie: NL 72 RABO 0373 7123 08
Rechtstreeks overmaken kan natuurlijk ook.
Tot slot, u kunt ook deze link gebruiken : https://tikkie.me/pay/Vloedschuur/bLvy2tgfECmtGyd751hdZT klik hierop, de website opent en vervolg de stappen.
Hartelijk dank voor uw gave!

terug