Organisatie Organisatie
De kerkenraad is via de scriba te bereiken:
Vacature Kerklaan 4a
6666 HP Heteren
Email: scriba.vloedschuur@gmail.com

In de Vloedschuurgemeente is het pastoraat toebedeeld aan het pastorale team.
E-mail:pastoraat.vloedschuur@gmail.com

Het college van kerkrentmeesters is te bereiken via:
Email: cvk.vloedschuur@gmail.com

Het college van diakenen is te bereiken via:
Email: cvd.vloedschuur@gmail.com

LEDENADMINISTRATIE
De ledenadministratie valt onder de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters en is te bereiken via:
E-mail: leden.vloedschuur@gmail.com

Agenda Vloedschuur
Email: vloedschuur@gmail.com

Naast bovengenoemde organen kent de Vloedschuurgemeente enkele commissies, werkgroepen en clubs:
Werkgroep VIS (Regionale werkgroep Verdiepen, Inspireren en Samenkomen), website: https://www.gele-boekje.nl/
Activiteitencommissie
Jeugdclub
Geloofsgesprekgroep
terug