Welkom Welkom

De Vloedschuurgemeente is de protestantse gemeente te Heteren, behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland.
De Vloedschuurgemeente wil een open en gastvrije kerk zijn, waarin ruimte is voor belangstellenden en gasten; een plaats van ontmoeting om samen te leren, te vieren, te delen, God en mensen te dienen, en om te zien naar elkaar en de wereld om ons heen.

Het adres van De Vloedschuur is:
Kerklaan 4a 6666 HP, Heteren
Tel. 026 4720077

 
Kerkdiensten Kerkdiensten
Informatie kerkdiensten, rooster, orde van dienst.
In principe wordt er het hele jaar door elke zondagochtend een dienst gehouden. Daarnaast zijn er diensten met witte donderdag, goede vrijdag, stille zaterdag, hemelvaartsdag, kerst en oudjaar.
De diensten zijn via de kerkomroep te beluisteren en terug te luisteren.
Sinds kort is er ook beeld en geluid via YouTube op PKN Heteren Vloedschuurgemeente.
Hier zijn ook eerdere diensten terug te zien.     

Aanvangstijden zondagse ochtenddiensten:
lees meer »
 
Diaconie Diaconie

Diaconie

De Diaconie is het maatschappelijk werk binnen de kerk. Diakenen zetten zich samen met gemeenteleden in voor mensen die het echt nodig hebben. Financieel en praktisch. Ver weg en dichtbij. De inkomsten bestaan uit collecten tijdens de kerkdienst, bestemd voor de diaconie. Daarnaast schenken veel leden een jaarlijkse bijdrage aan de diaconie. De diakenen beheren dit geld en zetten het in voor allerlei hulp. Dit onder de noemer: “ Hulp aan mensen Veraf en Dichtbij.”

lees meer »
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Op grond van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland berust de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Vloedschuurgemeente, Protestantse gemeente te Heteren bij de kerkenraad. De kerkenraad vertrouwt op haar beurt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard toe aan het College van Kerkrentmeesters.
 
lees meer »
 
Pastoraat Pastoraat

Een protestants-christelijke gemeente als de Vloedschuurgemeente beweegt zich op verschillende kerkelijke werk- of taakvelden. Vooralsnog zijn dat:

  • pastoraat
  • diaconaat
  • eredienst en kerkmuziek
  • jeugd- en jongerenwerk
  • vorming en toerusting
  • communicatie en
  • organisatie en beheer
lees meer »
 
Organisatie Organisatie

Bestuur en organisatie van de Vloedschuurgemeente

Het bestuur van een kerkelijke gemeente wordt gevormd door de kerkenraad. Gewoonlijk bestaat deze uit een preses [voorzitter], scriba [secretaris], ouderlingen en diakenen. Er zijn twee categorieën ouderlingen: degenen met als taak de pastorale zorg voor de gemeenteleden [‘wijkouderlingen’], en de kerkrentmeesters: degenen met als taak organisatie en beheer, terwijl diakenen het bieden van hulp en bijstand aan mensen tot hun taak rekenen.

lees meer »
 
Actueel Actueel
Dinsdagmorgen…. inloop in de Vloedschuur….doorstart!
In de maand juli en augustus is er opnieuw  inloop op de dinsdagmorgen in de Vloedschuur van 10.00 – 12.00 uur. Mits we voldoende afstand bewaren. Hoogstwaarschijnlijk wordt dan ook de inloop in de kerkzaal gerealiseerd. U/jullie zijn van harte welkom! De gastvrouw zorgt voor koffie/thee. We hopen dat de ontmoeting onderling elkaar goed zal doen. Het wordt gemist. Fijn dat Jaap en Margreet van der Spek zorgden voor muziek op de dinsdagmorgen. In juli stoppen ze daarmee.
Graag tot ziens op de eerste dinsdag in juli!
Namens de gastvrouwen,
Marry de Groot – de Bruin