zondag 24 maart 2024

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 24 maart 2024
Tijdstip: 
 10.00  - 11.15
Locatie: 
 Kerkzaal

Palmzondag
Voorganger : ds. Ella Kamper
Ouderling van dienst : Patrick Zimmerman
Diaken van dienst : Claudia Soede
Organist Jaap Jansma
Lector Jeanette Hagen
Gastechtpaar Jeanette en Kees Hagen

Link Kerkomroep Kerkomroep 
Link YouTube  PKN Heteren Vloedschuurgemeente


Orgelspel
Consistoriegebed
Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorbereiding
Moment van stilte
            (De organist zet het intochtslied in en de gemeente gaat staan.)
Intochtslied:                                       552:1,2
Groet (in beurtspraak)
Voorganger: "De Heer zij met u"
Gemeente: "Ook met u zij de Heer!"
Bemoediging (“Onze hulp is...”)
Drempelgebed
Lied:                                                   552:3
(Hierna gaat de gemeente zitten)
Kyriegebed:                                        responsie:       301k

Gesprekje met eventueel aanwezige kinderen door leiding KND
Projectlied:                                        couplet van iedere zondag en 6e couplet
(de kinderen gaan hierna, nadat één van hen, hun eigen kaars heeft aangestoken, onder begeleiding naar de kindernevendienst)

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing uit het OT:                              Jesaja 50: 4-10
Lied:                                                   Psalm 118: 5,6
Lezing uit het NT:                              Marcus 14:1-11
Lied:                                                   558:1,2,3        
Schriftuitleg/Verkondiging/Overweging

Dienst van het Antwoord
Kort meditatief orgelspel
Antwoordlied:                                   556: 1,2,5                              

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst  - Palmpasenoptocht
Zingen:                                   555

Gebeden: dankgebed, Voorbeden ,  Stil gebed en Onze Vader
Inzameling der gaven
Slotlied:                                             835:1,2,4
Wegzending en zegen (besloten met een gezongen “Amen”, zie bijlage: nr 18)
Orgelspel 

terug