zondag 3 maart 2024

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 3 maart 2024
Tijdstip: 
 10.00  - 11.15
Locatie: 
 Kerkzaal

Link Kerkomroep Kerkomroep 
Link YouTube  PKN Heteren Vloedschuurgemeente


Orgelspel Consistoriegebed
Welkom door ouderling van dienst
Mededelingen door de ouderling van dienst
Intochtslied: (we gaan staan) : Lied 283
Groet: Voorganger: "De Heer zij met u" Gemeente: "Ook met u zij de Heer!"
Bemoediging :
Voorganger: Onze hulp is de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk van zijn Hand.
Drempelgebed (we gaan zitten)
Lied : Psalm 25 a
Inleiding op de dienst
Kyriegebed: (eventueel met acclamatie) Na iedere intentie zingen we lied 367 d
Leefregel: Matteüs 22: 34:40
Lied 320
Gesprekje met kinderen door leiding KND (de kinderen gaan hierna, nadat één van hen, hun eigen kaars heeft aangestoken, onder begeleiding naar de kindernevendienst) Zingen van projectlied: 1 en 4 ? of: 1,2,3 en 4?
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing 1 : Jeremia 7: 1 tot en met 11
Lied: 177 (oefenen)
Lezing 2 : Johannes 2: 13-22
Lied : 187 (oefenen)
Verkondiging
Kort meditatief orgelspel
Antwoordlied: 462
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Dankgebed, Voorbeden (mogelijk met gezongen responsie vanuit liedboek),
Stil gebed en Onze Vader Na iedere intentie zingen we : Lied 333
Mededelingen door de ouderling van dienst
(hier of aan het begin door voorganger en ouderling in overlegt e bepalen)
Inzameling der gaven
Slotlied: Lied 1001
Wegzending en zegen (besloten met een gezongen “Amen”
Orgelspel
 

terug