Kerkblad Kerkblad
Het kerkblad 'Op de Hoogte' verschijnt 11 keer per jaar en wel op de laatste zaterdag van de maand.

Redactionele vragen en aanleveren kopij: odh.vloedschuur@gmail.com
Opgave/wijziging en vragen abonnement: cvk.vloedschuur@gmail.com

Abonnementen:
- internet abonnement €5 per jaar
- huis-aan-huis bezorging €14 per jaar
- post abonnement €20 per jaar 
BANKREKENINGNUMMER: https://www.vloedschuurgemeente.nl/bank

Aanleveren kopij:
- foto's alleen met toestemming
- inleveren via mail: odh.vloedschuur@gmail.com

Rooster OdH - inleveren kopij en verschijningsdata 2024
Nummer   Inleveren voor 18.00 uur   Verschijning
         
februari    17 januari   27 januari
maart   14 februari   24 februari
april   20 maart   30 maart
mei   17 april   27 april
juni   15 mei   25 mei
juli/augustus   19 juni   29 juni
september   21 augustus   31 augustus
oktober   18 september   28 september
november   16 oktober   26 oktober
december   20 november   30 november
januari 2025   11 december   21 december

 
terug