Huur gebouw Huur gebouw
Een belangrijke taak voor het college van kerkrentmeesters is ervoor zorg dragen dat De Vloedschuur in goede staat blijft om steeds beschikbaar te zijn voor erediensten en andere activiteiten binnen de Vloedschuurgemeente. Daarnaast kan De Vloedschuur gehuurd worden voor andersoortige activiteiten, zoals concerten en trouw- en rouwdiensten.

Voor informatie over de verhuur mogelijkheden (met of zonder catering) kunt u contact opnemen met  de kerkrentmeesters: vloedschuur@gmail.com

terug