Historie Historie

Een ‘vloedschuur’ is de algemene benaming voor schuren die gebouwd werden op een opgeworpen bult grond om ten tijde van een dreigende dijkdoorbraak mens en vee in veiligheid te kunnen brengen en droge voeten te laten houden.
De gebruikelijke benaming voor een vloedschuur in deze streek was ‘hoge schuur‘. De hoge schuur bij de oude boerderij ‘De Steeg’ uit 1649 werd in 1815 gebouwd. Een ander interessant gegeven is dat de hoge schuur ook gebruikt werd als tabaksschuur.

Met de verkoop van de percelen en de boerderij ‘De Steeg’ door de familie Van de Westeringh aan de gemeente Heteren, ten behoeve van de uitbreiding van het woongebied, kwam er een einde aan de agrarische bestemming van de hoge schuur. Op deze percelen ontstond een nieuwe woonwijk, ‘De Melkweide’.
Sinds 1992 hield de wijkgemeente van de gereformeerde ‘Streekgemeente Midden-Betuwe’ in Heteren haar zondagse kerkdiensten in het zalencentrum ‘De Bongerd’. Dit was een tijdelijke oplossing. Er werd uitgezien naar een eigen gebouw. Met de koop van de vervallen schuur kreeg de Streekgemeente de mogelijkheid om een nieuw kerkelijk centrum te bouwen in ‘De Melkweide’ te Heteren.

Bij de koop stelde de gemeente Heteren als voorwaarde dat de originele houten bouwconstructie overeind zou blijven. In juni 2000 kreeg de wijkgemeente in Heteren, na 30 jaar Streekgemeente, weer haar eigen verantwoordelijkheid terug. Er trad een nieuwe kerkenraad aan, die voor de uitdaging stond de oude vloedschuur te verbouwen en de nodige financiën bijeen te brengen.

In de kerkelijke gemeenschap bleek heel veel kennis aanwezig en een grote bereidheid om samen actie te voeren. Met vereende krachten is de bouwval veranderd in een prachtige parel tussen de huizen in woonwijk ‘De Melkweide’. 

Zaterdag 21 september 2002 is het orgel in gebruik genomen. Het orgel is in 1959 gebouwd door de firma Gebr. Vermeulen (Weert) voor de kapel van de Zusters van O.L. Vrouw te Tegelen. In 2002 wordt het door orgelmaker R. Witteveen (Wageningen) naar Heteren overgeplaatst. Bij deze gelegenheid is het voorzien van een nieuw front.

Op zondag 27 oktober 2002 werd ‘De Vloedschuur’ als kerkelijk centrum officieel in gebruik genomen. Daarmee kreeg de hoge schuur haar nieuwe bestemming.
 

terug