Historie Historie

Voormalige vloedschuur uit 1815. Sinds medio 2002 kerken de Gereformeerden in de zogenoemde vloedschuur. Die schuur uit 1815 aan de Kerklaan 4-a behoorde vroeger bij boerderij De Steeg uit 1649 en deed dienst als veilig heenkomen voor de dieren tegen het wassende water van de Rijn. De v.m. gemeente Heteren heeft de grond van de oude boerderij gekocht voor woningbouw. De Gereformeerde Kerk kocht de schuur en verbouwde deze fraai tot kerk. Zaterdag 21 september 2002 is het orgel in gebruik genomen. Adviseurs zijn de heren Anco Ezinga en Freek Withaar.

Het orgel is in 1959 gebouwd door de firma Gebr. Vermeulen (Weert) voor de kapel van de Zusters van O.L. Vrouw te Tegelen. In 2002 wordt het door orgelmaker R. Witteveen (Wageningen) naar Heteren overgeplaatst. Bij deze gelegenheid is het voorzien van een nieuw front.

terug