Kerkblad Kerkblad
Het kerkblad 'Op de Hoogte' verschijnt 11 keer per jaar en wel op de laatste zaterdag van de maand.

Redactionele vragen en aanleveren kopij: odh.vloedschuur@gmail.com
Opgave/wijziging en vragen abonnement: cvk.vloedschuur@gmail.com

Abonnementen:
- internet abonnement €5 per jaar
- huis-aan-huis bezorging €14 per jaar
- post abonnement €20 per jaar 
BANKREKENINGNUMMER: https://www.vloedschuurgemeente.nl/bank

Aanleveren kopij:
- foto's alleen met toestemming
- inleveren via mail: odh.vloedschuur@gmail.com

Rooster OdH - inleveren kopij en verschijningsdata 2023
Nummer   Inleveren voor 18.00 uur   Verschijning
         
februari    18 januari   28 januari
maart   15 februari   25 februari
april   15 maart   25 maart
mei   19 april   29 april
juni   17 mei   27 mei
juli/augustus   14 juni   24 juni
september   16 augustus   26 augustus
oktober   20 september   30 september
november   18 oktober   28 oktober
december   15 november   25 november
januari 2024   13 december   23 december

 
terug