Contact Contact
Het adres van De Vloedschuur is:
Kerklaan 4a 6666 HP, Heteren
Tel. 026 4720077

Scribaat: scriba.vloedschuur@gmail.com

Pastoraat: pastoraat.vloedschuur@gmail.com

College van kerkrentmeesters: cvk.vloedschuur@gmail.com

College van diakenen: cvd.vloedschuur@gmail.com

Verhuur gebouw: vloedschuur@gmail.com

Op de Hoogte: odh.vloedschuur@gmail.com

Activiteitencommissie: acvloedschuur@gmail.com

Webmaster: vloedschuur@gmail.com
 
terug