zondag 10 maart 2024

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 10 maart 2024
Tijdstip: 
 10.00  - 11.15
Locatie: 
 Kerkzaal

Link Kerkomroep Kerkomroep 
Link YouTube  PKN Heteren Vloedschuurgemeente


Orgelspel Consistoriegebed
Welkom door ouderling van dienst
Mededelingen door de ouderling van dienst
(aansluitend -óf- voor de collecte; door voorganger en ouderling in overleg te bepalen)
Voorbereiding
Intochtslied: 42: 1, 5, 7
Groet: Voorganger: "De Heer zij met u" Gemeente: "Ook met u zij de Heer!"
Bemoediging :
Voorganger: Onze hulp is de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk van zijn Hand.
Drempelgebed (we gaan zitten)
Lied : 217
Inleiding op de dienst
Kyriegebed:
lied: Projectlied: veertig dagen duurt de reis.
Gesprekje met kinderen door leiding KND (de kinderen gaan hierna, nadat één van hen, hun eigen kaars heeft aangestoken, onder begeleiding naar de kindernevendienst)
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing 1 Exodus 17: 1 - 7
Lied: 686
Lezing 2 Johannes 4: 1 - 42
Lied : 188
Schriftuitleg/Verkondiging/Overweging
Dienst van het Antwoord
Kort meditatief orgelspel
Antwoordlied: 700
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Dienst van de gebeden
Dankgebed, Voorbeden (mogelijk met gezongen responsie vanuit liedboek),
Stil gebed en Onze Vader
Mededelingen door de ouderling van dienst
(hier of aan het begin door voorganger en ouderling in overlegt te bepalen)
Inzameling der gaven
Slotlied: 537: 1, 3, 4
Wegzending en zegen (besloten met een gezongen “Amen”
Orgelspel
 

terug