Actueel Actueel

Licht in het duister
Het thema van deze week is “Licht in het duister”. We volgen met de wijzen de ster van Bethlehem. De ster die de weg wijst naar Jezus. Van oudsher staan de wijzen symbool voor veel verschillende volken en culturen, die worden gedreven door hetzelfde verlangen, namelijk om de pasgeboren Koning te zien en te leren kennen. Ze komen om Hem te aanbidden. Dit jaar is het thema voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is. De ster van Bethlehem is een teken dat God met Zijn kinderen meegaat, Hij hun pijn voelt, hun geschreeuw hoort en hen compassie betoont.

Programma
Er worden deze week verschillende gebedstijden georganiseerd; De Vloedschuur en de Hervormde Kerk openen hun deuren voor een individueel inloopmoment voor persoonlijk gebed en verder zal er net als vorig jaar weer een twee-aan-twee gebedswandeling door Heteren gehouden worden.

• Zondag 16/1 : aandacht voor de week van gebed in de kerkdiensten
• Maandagmiddag 17/1 Vloedschuur open voor gebed tussen 14:00-15:00
• Woensdagavond 19/1: gebedswandeling in Heteren 19:00-20:00
• Donderdagochtend 20/1: Herv. Kerk open voor gebed tussen 10:30-11:30

Voor de inloopmomenten in de kerken is geen opgave nodig, u kunt zo spontaan even binnenlopen om in alle rust stil te zijn en persoonlijk te bidden. Er is een gastvrouw aanwezig en er liggen kaartjes klaar die kunnen helpen om gebeden te verwoorden.
Voor de gebedswandeling twee aan twee dient u zich wel van te voren op te geven. Dit kan dmv een mailtje sturen naar wkvangebed@gmail.com

We zien uit naar een goede gebedsweek vol saamhorigheid.

Namens organisatie voor Week van Gebed in Heteren,
Lia van Lonkhuyzen
Wilma de Goede

terug