Kerkbalans Kerkbalans

Wat is Kerkbalans?
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.

Geef je om je kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.
Ben je lid van een kerk? Dan ontvang je eind januari een brief. Daarin staat waar jouw bijdrage precies voor nodig is. Via het antwoordformulier bij de brief kun je aangeven hoeveel je wilt bijdragen.

Geen brief ontvangen? Neem dan contact op met het College van kerkrentmeesters: cvk.vloedschuur@gmail.com of het College van diakenen: cvd.vloedschuur@gmail.com.

terug